Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PVM: Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 600 CP

HNX - 14/01/2021 16:21:00
PVM: Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 600 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: PVM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 600 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 600 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: giải quyết nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/01/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/02/2021.

Tin mới

Tin cũ