Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PVS: Nguyễn Hữu Hải - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 54.643 CP

HNX - 15/01/2021 14:21:00
PVS: Nguyễn Hữu Hải - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 54.643 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hữu Hải
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: PVS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 54.643 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 54.643 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Theo nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/01/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/02/2021.

Tin mới

Tin cũ