Mã Chứng Khoán   Tin tức  

KOS: Thông báo nhận được công văn của UBCKNN về kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của KOS

HOSE - 15/01/2021 14:06:00
KOS: Thông báo nhận được công văn của UBCKNN về kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của KOS

 Công ty Cổ phần KOSY thông báo nhận được công văn của UBCKNN về kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của KOS như sau:


Tài liệu đính kèm
 22740_Qua-Phat-Hanh-CP.pdf

Tin mới

Tin cũ