Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MSN: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE - 09/02/2021 16:13:00
MSN: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan (mã CK: MSN) như sau:


Tài liệu đính kèm
 44405_op-DHDCD-TN-2021.pdf

Tin mới

Tin cũ