Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CLG: Quyết định của HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

HOSE - 08/06/2017 11:37:20
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC thông báo Quyết định của HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 như sau:

Tin tức về CLG

Tin tức cùng ngành