Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CLG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

HOSE - 15/06/2017 09:51:42
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC (mã CK: CLG) như sau:

Tin tức về CLG

Tin tức cùng ngành