Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

AGF: Nghị quyết và Biên bản HĐQT về việc công bố Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT

HOSE - 14/03/2018 18:14:07
AGF: Nghị quyết và Biên bản HĐQT về việc công bố Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang thông báo Nghị quyết và Biên bản HĐQT về việc công bố Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180314_20180314--AGF--NQ-va-BB-HDQT-vv-bau-CT-HDQT--Chau-Duy-Cuong.pdf

Tin tức về AGF

Tin tức cùng ngành