Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

AGF: Đính chính Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2017 - 2018

HOSE - 19/03/2018 18:00:57
AGF: Đính chính Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2017 - 2018

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang đính chính Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2017 - 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180316_20180316--AGF--Dinh-chinh-NQ-BB-DHDCD-TN-20172018.pdf

Tin tức về AGF

Tin tức cùng ngành