Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

AGF: Biên bản họp của Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát

HOSE - 21/03/2018 14:18:41
AGF: Biên bản họp của Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố Biên bản họp của Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180321_20180321--AGF--CBTT-bau-Truong-BKS--Vo-Minh-Phuong.pdf

Tin tức về AGF

Tin tức cùng ngành