Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Năm 2018, PVT lên kế hoạch kinh doanh thận trọng, dự kiến đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng

DTCK - 03/04/2018 15:26:02
Theo tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT), năm 2018, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu 5.250 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 357 tỷ đồng, giảm lần lượt 17,4% và 33,1% so với thực hiện năm 2018. Riêng công ty mẹ dự kiến đạt 2.100 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 225 tỷ đồng.

Cũng trong năm nay, PVT dự kiến 1.515 tỷ đồng cho kế hoạch đầu tư, trong đó hơn 710 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có của PVT còn lại từ nguồn vốn vay và khác của PVT. Tuy nhiên theo kế hoạch, vốn điều lệ dự kiến của PVT là 2.814 tỷ đồng, PVT chưa có kế hoạch tăng vốn công ty trong năm nay.

Cụ thể kế hoạch đầu tư, hơn 1.288 tỷ đồng PVT dự kiến đầu tư cho đầu tư xây dựng cơ bản, bao gồm 1 tàu chở dầu thô với mức đầu tư 20 triệu USD và 2 tàu chở hàng rời khoảng 50.000-80.000 DWT mỗi tàu có mức đầu tư khoảng 18 triệu USD.

Bên cạnh đó, PVT dự kiến chi 209 tỷ đồng góp vốn duy trì tỷ lệ sở hữu 51% tại 2 công ty thành viên là Công ty Phương Đông Việt và Công ty Nhật Việt, và phần còn lại gần 19 tỷ đồng đầu tư mua sắm trang thiết bị cho công ty.

Tin tức về PVT

Tin tức cùng ngành