Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PVT: Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng BKS

HOSE - 13/04/2018 14:57:18
PVT: Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng BKS

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí thông báo Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng BKS như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180413_20180413--PVT--CBTT-bau-Truong-BKS.pdf

Tin tức về PVT

Tin tức cùng ngành