Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VAF: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

HOSE - 02/05/2018 08:47:13
VAF: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180427_20180427--VAF--NQ-HDQT-VV-BAU-CHU-TICH-HDQT.pdf

Tin tức về VAF

Tin tức cùng ngành