Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BBC: Quyết định của HĐQT thay đổi Chủ tịch HĐQT

HOSE - 02/05/2018 15:58:04
BBC: Quyết định của HĐQT thay đổi Chủ tịch HĐQT

 Công ty Cổ phần BIBICA thông báo Quyết định của HĐQT thay đổi Chủ tịch HĐQT như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180502_20180502--BBC--NQ-HDQT-vv-thay-doi-CT-HDQT.pdf

Tin tức về BBC

Tin tức cùng ngành