Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DXV: Thông báo thay đổi nhân sự

HOSE - 11/05/2018 13:22:06
DXV: Thông báo thay đổi nhân sự

Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng thông báo thay đổi nhân sự  như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180502_20180502--DXV--CBTT-ve-viec-mien-nhiem-va-bo-nhiem-nhan-su-Cong-ty.pdf

Tin tức về DXV

Tin tức cùng ngành