Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VAF: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

HOSE - 11/05/2018 14:15:09
VAF: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180427_20180427--VAF--NGHI-QUYET-DHDCDTN-2018.pdf

Tin tức về VAF

Tin tức cùng ngành