Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DXV: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

HOSE - 11/05/2018 18:53:35
DXV: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng công bố Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180424_20180424--DXV--NQ-va-BB-DHDCD-TN-nam-2018.pdf

Tin tức về DXV

Tin tức cùng ngành