Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

RDP: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

HOSE - 12/05/2018 03:23:02
RDP: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

 Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180423_20180423--RDP--CBTT-NQ-va-BB-DHDCD-TN-nam-2018.pdf

Tin tức về RDP

Tin tức cùng ngành