Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DXV: Quyết định của HĐQT về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí

HOSE - 14/05/2018 15:34:50
DXV: Quyết định của HĐQT về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí

 Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng thông báo Quyết định của HĐQT về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180511_20180510--DXV--Quyet-dinh-nghi-huu-Ho-Ngai--UV-HDQT.pdf

Tin tức về DXV

Tin tức cùng ngành