Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

RDP: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

HOSE - 14/05/2018 15:39:28
RDP: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông công bố Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180511_20180510--RDP--CBTT-NQHDQT-ve-Bau-CT-HDQT.pdf

Tin tức về RDP

Tin tức cùng ngành