Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BBC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018

HOSE - 14/05/2018 20:54:18
BBC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần BIBICA (mã CK: BBC) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180510_20180510--BBC--TB-Ngay-DKCC-25.05-DHDCD-TN-2018--22.06.pdf

Tin tức về BBC

Tin tức cùng ngành