Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SC5: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Minh Hải

HOSE - 15/05/2018 09:22:37
SC5: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Minh Hải

 Trần Minh Hải báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180514_20180514--SC5--BC-kq-ban-cp--Thu-ky-HDQT--Tran-Minh-Hai.pdf

Tin tức về SC5

Tin tức cùng ngành