Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SC5: Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP BĐS Tân Phước

HOSE - 15/05/2018 11:12:39
SC5: Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP BĐS Tân Phước

Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP BĐS Tân Phước như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180507_20180507--SC5--NQ-HDQT-vv-thoai-von-tai-CTCP-BDS-Tan-Phuoc.pdf

Tin tức về SC5

Tin tức cùng ngành