Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BBC: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2018

HOSE - 15/05/2018 11:42:19
BBC: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2018

Công ty Cổ phần BIBICA thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180507_20180507--BBC--CBTT-TB-ngay-DKCC-vv-to-chuc-DHDCD-TN-2018.pdf

Tin tức về BBC

Tin tức cùng ngành