Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BBC: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cho năm 2018

HOSE - 15/05/2018 13:07:01
BBC: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cho năm 2018

 Công ty Cổ phần BIBICA thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cho năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180504_20180504--BBC--NQ-HDQT-vv-to-chuc-DHDCD-TN-2018.pdf

Tin tức về BBC

Tin tức cùng ngành