Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SC5: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Trần Quang Mỹ

HOSE - 15/05/2018 21:29:42
SC5: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Trần Quang Mỹ

Trần Quang Mỹ báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180515_20180515--SC5--BC-khong-con-la-co-dong-lon--Tran-Quang-My.pdf

Tin tức về SC5

Tin tức cùng ngành