Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VAF: Đính chính nội dung Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và BCTN 2018

HOSE - 16/05/2018 22:22:40
VAF: Đính chính nội dung Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và BCTN 2018

Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển thông báo đính chính nội dung Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và BCTN 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180516_20180516--VAF--BCTN-2017--DINH-CHINH.pdf
  20180516_20180516--VAF--CBTT-VV-DINH-CHINH-NOI-DUNG-NG-BB-DHDCDTN-2018-VA-BCTN-2017.pdf

Tin tức về VAF

Tin tức cùng ngành