Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SC5: Nghị quyết HĐQT về việc chọn công ty kiểm toán trong năm tài chính 2018

HOSE - 25/05/2018 07:57:31
SC5: Nghị quyết HĐQT về việc chọn công ty kiểm toán trong năm tài chính 2018

Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chọn công ty kiểm toán trong năm tài chính 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180524_20180524--SC5--NQ-HDQT-vv-chon-Cty-Kiem-toan-nam-2018.pdf

Tin tức về SC5

Tin tức cùng ngành