Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VAF: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2017 và tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT

HOSE - 31/05/2018 09:17:57
VAF: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2017 và tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT

Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2017 và tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180530_20180530--VAF--NQ-HDQT-VV-TRA-CO-TUC-VA-THAY-DOI-NHAN-SU.pdf

Tin tức về VAF

Tin tức cùng ngành