Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

AGF: Nhắc nhở chậm công bố BCTC soát xét niên độ 01/10/2017 - 31/03/2018

HOSE - 06/06/2018 08:24:49
AGF: Nhắc nhở chậm công bố BCTC soát xét niên độ 01/10/2017 - 31/03/2018

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nhắc nhở chậm công bố BCTC soát xét niên độ 01/10/2017 - 31/03/2018 đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180605_20180605--AGF--Nhac-nho-AGF-cham-CBTT-BCTC-SX-nien-do-01.10.1731.03.18.pdf

Tin tức về AGF

Tin tức cùng ngành