Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PXT: Chấp thuận để giám đốc công ty ký kết hợp đồng với công ty mẹ

HOSE - 06/06/2018 14:43:44
PXT: Chấp thuận để giám đốc công ty ký kết hợp đồng với công ty mẹ

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí thông báo chấp thuận để giám đốc công ty ký kết hợp đồng với công ty mẹ như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180606_20180606--PXT--CBTT-HDQT-Thong-Qua-Viec-Ky-Hop-Dong-Voi-Cong-Ty-Me.pdf

Tin tức về PXT

Tin tức cùng ngành