Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PXT: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

HOSE - 08/06/2018 15:19:57
PXT: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180608_20180608--PXT--CBTT-Thoi-Gian-Dia-Diem-Va-Duong-Link-Cung-Cap-tai-Lieu-Hop-DHDCD-Thuong-Nien-2018.pdf

Tin tức về PXT

Tin tức cùng ngành