Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TMS: Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi Lê Duy Hiệp

HOSE - 12/06/2018 18:46:36
TMS: Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi Lê Duy Hiệp

Lê Duy Hiệp thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180612_20180612--TMS--TB-mua-TPCD--TGD--Le-Duy-Hiep.pdf

Tin tức về TMS

Tin tức cùng ngành