Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BBC: Thông báo thời gian và đường link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

HOSE - 12/06/2018 18:54:52
BBC: Thông báo thời gian và đường link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần BIBICA thông báo thời gian và đường link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180612_20180612--BBC--CBTT-tai-lieu-DHDCD-TN-2018.pdf

Tin tức về BBC

Tin tức cùng ngành