Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TMS: Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng

HOSE - 15/06/2018 19:06:39
TMS: Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng

Công ty Cổ phần Transimex báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180615_20180615--TMS--BC-KQ-Chao-Ban-Trai-Phieu-Ra-Cong-Chung.pdf

Tin tức về TMS

Tin tức cùng ngành