Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TMS chào bán thành công 287,9 tỷ đồng trái phiếu

DTCK - 18/06/2018 09:35:32
Ngày 13/6 vừa qua, HĐQT Công ty cổ phần Transimex (TMS) cho biết đã phân phối thành công 2,89 triệu trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 2 năm với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu cho tổng cộng 311 trái chủ bao gồm 292 nhà đầu tư cá nhân và 19 nhà đầu tư tổ chức.

Cụ thể, trong 292 nhà đầu tư cá nhân có 260 nhà đầu tư trong nước, với tỷ lệ trái phiếu nắm giữ 10%; 20% là cá nhân nước ngoài. Trong 19 nhà đầu tư tổ chức có 4 tổ chức nước ngoài nắm 25,4% tỷ lệ trái phiếu phân phối, còn lại là tổ chức trong nước. Tổng tỷ lệ nắm giữ trái phiếu của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài lần lượt là 54,5% và 45,5%.

TMS cho biết, tổng vốn huy động dự kiến là 287,9 tỷ đồng, TMS sẽ bổ sung nguồn vốn đầu tư dự án, tái cấu trúc vốn vay dự án Khu công nghệ cao và bổ sung vốn lưu động.

Sau chào bán, tổng dư nợ của TMS tăng hơn 288 tỷ đồng, tương đương gần 22% so với thời điểm trước chào bán tại 31/12/2017.

Tin tức về TMS

Tin tức cùng ngành