Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HVG: Nhắc nhở chậm nộp BCTC soát xét bán niên năm 2018 lần 2 (niên độ 01/10/2017 - 30/09/2018)

HOSE - 19/06/2018 09:43:44
HVG: Nhắc nhở chậm nộp BCTC soát xét bán niên năm 2018 lần 2 (niên độ 01/10/2017 - 30/09/2018)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nhắc nhở chậm nộp BCTC soát xét bán niên năm 2018 lần 2 (niên độ 01/10/2017 - 30/09/2018) đối với Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã CK: HVG) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180619_20180619--HVG--Nhac-nho-cham-nop-BCTC-soat-xet-ban-nien-nam-2018-lan-2.pdf

Tin tức về HVG

Tin tức cùng ngành