Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DXV: Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng tư vấn chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường với VICEM

HOSE - 19/06/2018 14:40:38
DXV: Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng tư vấn chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường với VICEM

 Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng thông báo Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng tư vấn chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường với VICEM như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180619_20180619--DXV--CBTT-NQHDQT-ve-viec-ky-ket-HD-voi-VICEM.pdf

Tin tức về DXV

Tin tức cùng ngành