Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HVG: Gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC soát xét bán niên năm 2018

HOSE - 19/06/2018 19:22:56
HVG: Gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC soát xét bán niên năm 2018

Ngày 19/06/2018, SGDCK TP.HCM nhận được công văn ngày 18/06/2018 của CTCP Hùng Vương (Mã chứng khoán: HVG) về việc gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC soát xét bán niên năm 2018 chậm nhất là ngày 25/06/2018.

Lý do: Quy mô Tập đoàn Hùng Vương tương đối lớn (bao gồm 20 công ty con và công ty liên kết), công ty con của CTCP Hùng Vương là CTCP Thức an Chăn nuôi Việt Thắng (mã chứng khoán: VTF) cũng phải lập BCTC Hợp nhất. Thêm vào đó, từ cuối năm 2017 đến nay, có sự thay đổi các nhân sự chủ chốt nhưu kế toán trưởng, kế toán tổng hợp ở một số công ty trong Tập đoàn như: CTCP Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng, CTCP NTTS Hùng Vương Miền Tây, CT TNHH Giống-Chăn muôi Việt Thắng An Giang…Việc thiếu hụt nhân sự trong công tác bàn giao số liệu kế toán dẫn tới việc soát xét bán niên cũng bị kéo dài. Đây là tình hướng bất khả kháng mà Ban Giám đốc Công ty không muốn để xảy ra. Hiện tại Công ty đang gấp rút phối hợp với đơn vị kiểm toán để hoàn tất các thủ tục phục vụ cho việc phát hành Báo cáo soát xét bán niên.

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn về  công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thì UBCKNN sẽ xem xét việc gia hạn công bố thông tin của Công ty và Công ty phải thực hiện công bố thông tin khi có ý kiến của UBCKNN.

Tin tức về HVG

Tin tức cùng ngành