Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PXT: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

HOSE - 21/06/2018 19:43:45
PXT: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180621_20180621--PXT--Bien-ban-va-Nghi-quyet-DHDCD-TN-2018.pdf

Tin tức về PXT

Tin tức cùng ngành