Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SC5: Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

HOSE - 22/06/2018 17:31:31
SC5: Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180622_20180622--SC5--CBTT-nguoi-duoc-UQ-CBTT--Tran-Minh-Hai.pdf

Tin tức về SC5

Tin tức cùng ngành