Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BBC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

HOSE - 25/06/2018 16:23:42
BBC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

 Công ty Cổ phần BIBICA thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180625_20180625--BBC--NQ-va-BB-hop-DHDCD-TN-2018.pdf

Tin tức về BBC

Tin tức cùng ngành