Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TMS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Hoàng Thị Mỹ Quyên

HOSE - 26/06/2018 16:14:50
TMS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Hoàng Thị Mỹ Quyên

Hoàng Thị Mỹ Quyên báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Transimex như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180626_20180626--TMS--BC-KQ-mua-cp--ng-lq--Hoang-Thi-My-Quyen.pdf

Tin tức về TMS

Tin tức cùng ngành