Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DXV: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2018

HOSE - 27/06/2018 16:26:45
DXV: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2018

Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180627_20180627--DXV--CBTT-ky-HD-voi-Cong-ty-kiem-toan-BCTC-2018.pdf

Tin tức về DXV

Tin tức cùng ngành