Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PXT: Thông báo bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc

HOSE - 28/06/2018 08:27:09
PXT: Thông báo bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí thông báo bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180627_20180627--PXT--CBTT-Bo-Nhiem-PGD.pdf

Tin tức về PXT

Tin tức cùng ngành