Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PXT: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2018

HOSE - 12/07/2018 17:21:29
PXT: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2018

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180712_20180712--PXT--CBTT-Ky-Hop-Dong-Kiem-Toan-BCTC-Nam-2018.pdf

Tin tức về PXT

Tin tức cùng ngành