Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SC5: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

HOSE - 12/07/2018 17:25:32
SC5: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (mã CK: SC5) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180712_20180712--SC5--TB-Ngay-DKCC-08.08-tra-co-tuc-2017-bang-tien-mat-20.pdf

Tin tức về SC5

Tin tức cùng ngành