Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VAF: Thông báo ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán BCTC năm 2018

HOSE - 12/07/2018 17:53:19
VAF: Thông báo ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán BCTC năm 2018

Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển thông báo ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán BCTC năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180711_20180711--VAF--CBTT-KY-HOP-DONG-VOI-TO-CHUC-KIEM-TOAN-2018.pdf

Tin tức về VAF

Tin tức cùng ngành