Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TMS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bùi Minh Tuấn

HOSE - 12/07/2018 18:03:26
TMS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bùi Minh Tuấn

Bùi Minh Tuấn báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Transimex như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180711_20180711--TMS--BC-KQ-mua-CP--TV-HDQT--Bui-Minh-Tuan.pdf

Tin tức về TMS

Tin tức cùng ngành