Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PXT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018

HOSE - 12/07/2018 18:46:29
PXT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018

 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180709_20180709--PXT--BC-Quan-Tri-Cty-6-Thang-Dau-Nam-2018.pdf

Tin tức về PXT

Tin tức cùng ngành