Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PXT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Văn Hương

HOSE - 12/07/2018 20:03:41
PXT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Văn Hương

Nguyễn Văn Hương thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180706_20180706--PXT--TBGD-CDNBNguyen-Van-Huong.pdf

Tin tức về PXT

Tin tức cùng ngành